За „АГРОГИД“ ЕООД

“АГРОГИД” ЕООД

е частна фирма, създадена през 2001г. от доц. д-р Спас Гелемеров – водещ български селекционер и автор на ориенталски сортове тютюн и домати.

 

Предмет на дейност: производство и търговия на семена и посадъчен материал; растително-защитни препарати и торове; научно-изследователска, внедрителска и консултантска дейност в областта на селското стопанство.

 

Фирмата предлага:

семена от хибридни и директни сортове домати, други зеленчукови и полски култури, цветя;

посадъчен материал от цветя и екзотични растения;

 

От 2004 г. „АГРОГИД” ЕООД е в сътрудничество и непосредствен контакт с научни работници от Институт по тютюна и тютюневите изделия, гр. Пловдив; Институт по генетика, гр. София; Институт по декоративни растения, с. Негован, София и др.

 

Научно-методичното ръководство и контролът при производството на семената от основните хибридни и директни сортове домати се осъществява от проф. дсн Живко Данаилов – един от най-известните български селекционери, автор и съавтор на над 20 сортове домати с традиционния за българските домати вкус.

 

Дружеството притежава производствена и складова база в гр. Хаджидимово на площ от 30 дка,  магазин в гр. Гоце Делчев, където основно се извършва търговията на дребно, а в централния офис в гр. София се приемат поръчките за търговия на едро.

IMG_4308a