Полезно

„АГРОГИД“ ЕООД е собственик на сортовете „Паулина БГ“, „Николина“ и „Розов блян“. Неразрешеното от нас производство и търговия с горепосочените сортове ще бъде докладвано на съответните органи. „АГРОГИД“ ЕООД не предлага на пазара Био семена.

 

„КАК НАЙ ДОБРЕ ДА ОТГЛЕДАМЕ НОВИТЕ СОРТОВЕ ДОМАТИ “ПАУЛИНА БГ” И “РОЗОВ БЛЯН”

Автори: проф. дсн Живко Данаилов

доц. д-р Спас Гелемеров

Антон Стойчев

 

„ДОМАТИТЕ“

Автор: проф. дсн Живко Данаилов.

 

„БЕСЕДИ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛЯ“

Автор: доц. д-р Спас Гелемеров

 

„НЕКАНЕНИТЕ ГОСТИ НА ТРАПЕЗАТА НА ЗЕМЕДЕЛЕЦА В БЪЛГАРИЯ“

 

 

uninvited