ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

 Nevrokop1A

Сорт тютюн „Неврокоп 1146“

Ориенталски тютюнев сорт „Неврокоп 1146“ е създаден от доц. д-р Спас Гелемеров и колектив в Опитна станция по тютюна – гр. Гоце Делчев. „Неврокоп 1146“ запазва качествата на произход Неврокоп, отговаря на промяната в агроекологичните, демографските и икономическите фактори на района. Притежава комплексна устойчивост на икономически важни за района болести: тютюнева мозайка, чернилка по тютюна, пепелница и е толерантен на алтернария.

Описание на сорта:

 • Хабитусът на растенията има пирамидална форма;
 • Средната височина на растенията без съцветието е 151 см;
 • Кореновата система е брадеста, представена от 4 – 6 главни разклонения, добре обхванати от по нежни;
 • Стъблото е здраво с кръгово сечение;
 • Листата са разположени правилно върху стеблото и достигат до 30 – 32 броя. Формата име широко – елипсовидна;
 • Добре изсушеният тютюнев лист има отворен жълто – оранжев цвят, типичен за произхода. Листата имат добра еластичност и средна плътност.

Технологични качества:

 • Никотин – 0,62 %;
 • Въглехидрати – 21,99 %;
 • Азот – 1,47 %;

„Неврокоп 1146“ отговаря на повечето от изискванията на производителите и търговията в район Неврокоп.

HPIM2982

Сорт тютюн „Неврокоп А24“

Ориенталският тютюнев сорт „Неврокоп А-24“ е създаден от доц. д-р Спас Гелемеров и колектив в Опитна станция по тютюна – гр. Гоце Делчев. „Неврокоп А24“ запазва и подобрява качествата на произход Неврокоп, като сорт от ориенталски тип с по-дълга вегетация, отговарящ на изискванията на производителите и пазара. Сортът е високодобивен и висококачествен, устойчив на тютюнева мозайка и мана по тютюна.

Описание на сорта:

 • Растенията имат почти цилиндрична форма със средна височина 159 см;
 • Броят на листата е 38 – 42, формата е широко елипсовидна, петурата е едро набръчкана, периферията ондулирана, завършваща с подчертано връхче. Листата имат широка гуша и почти симетрични гащи;
 • Размери на листата от средния пояс са с широчина 14 -16 см и дължина 23 -25 см;
 • Съцветието е рехаво топчесто средно с 8 -9 главни разклонения;
 • Добре изравнен с дължина на вегетационния период 90 – 95 дни;
 • Издържа на закъснение на беритбите, като листата се берат лесно. Добре изсушения тютюн има жълто – оранжев, отворен цвят със средна плътност, добра еластичност на листа.

Технологични качества:

 • Никотин – 1,36 %;
 • Въглехидрати – 18,9 %;
 • Азот – 1,36 %;

„Неврокоп А-24“ е селекциониран за полската поливна част на район Неврокоп (Гоцеделчевско).